Điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất, cách xác định giá khởi điểm

image 2861887 10122019 e1635412850386

Để được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, người dân cần đáp ứng được những điều kiện gì? Làm sao để xác định được giá khởi điểm cho chuẩn xác? Hãy cùng Gia Bảo Home tìm hiểu ngay dưới bài viết sau đây. 

Đấu giá quyền sử dụng đất là gì? 

Đấu giá quyền sử dụng đất là phương thức phân phối đất đai đặc biệt của Nhà nước. Đây là hình thức đấu giá mà các chủ thể có nhu cầu sử dụng đất phải tham gia đấu giá công khai với những người khác và người nào trả giá cao nhất là người được nhận quyền sử dụng đất.

Đấu giá quyền sử dụng đất là gì? 
Đấu giá quyền sử dụng đất là gì?

Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất

Các trường hợp được đấu giá

Theo Điều 3 Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg về việc ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất. Các trường hợp được đấu giá đất đó là:

“ 1. Giao đất có thu tiền sử dụng đất

 1. a) Đầu tư xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân.
 2. b) Đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê, trừ trường hợp đất xây dựng nhà chung cư cao tầng cho công nhân khu công nghiệp.
 3. c) Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê.
 4. d) Sử dụng quỹ đất để tạo vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng.

đ) Sử dụng đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh.

 1. e) Sử dụng đất vào sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối.
 2. Giao đất theo hình thức khác nay chuyển sang giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất; trừ trường hợp không thay đổi chủ sử dụng đất.
 3. Cho thuê đất bao gồm cả cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối.
 4. Các trường hợp khác do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định.”
Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất
Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất

 

Điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất

Theo quy định tại Điều 119 Luật Đất 2013, tổ chức, cá nhân thực hiện hoặc tham gia đấu giá quyền sử dụng đất cần có đủ các điều kiện dưới đây:

– Đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

– Đất đã được giải phóng mặt bằng, đất có tài sản gắn liền với đất mà tài sản thuộc sở hữu nhà nước

– Có phương án đấu giá quyền sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

– Có văn bản đăng ký tham gia đấu giá ghi cam kết dùng đất đúng mục đích, đúng tiến độ đầu tư, đúng quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình sau khi trúng đấu giá (theo mẫu hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường)

– Có đủ điều kiện về vốn, kỹ thuật để thực hiện dự án hoặc phương án đầu tư theo quy định pháp luật, trừ trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất đã chia lô (thửa) làm nhà ở của hộ gia đình, cá nhân

– Một hộ gia đình chỉ được 1 cá nhân tham gia; một tổ chức chỉ được 1 đơn vị tham gia đấu giá; có hai đơn vị trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được 1 tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được 1 doanh nghiệp tham gia đấu đối với cùng một thửa đất.

Cách xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất.

Giá khởi điểm khi đấu giá quyền sử dụng đất được xác định theo công thức sau:

– Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất:

Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất (đồng) = Diện tích đất (m2) x Giá đất cụ thể (đồng/m2)

– Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê:

Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất (đồng) = Diện tích đất (m2) x Giá đất cụ thể (đồng/m2)

– Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm:

Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất (đồng) = Diện tích đất (m2) x Đơn giá khởi điểm (đồng/m2)

Đơn giá khởi điểm được xác định như sau:

Đơn giá khởi điểm (đồng/m2) = Giá đất tính tiền thuê đất (đồng/m2) x Mức tỷ lệ (%) đơn giá thuê đất

Thẩm quyền đấu giá tổ chức quyền sử dụng đất

Khoản 3 Điều 3 Nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định trách nhiệm của tổ chức thực hiện đấu giá gồm:

– Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê quy định tại khoản 1 Điều 15 của Nghị định 44/2014/NĐ-CP.

– Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện việc xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất gắn với tài sản thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Trình tự thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất

Đấu giá quyền sử dụng đất là một thủ tục hành chính Nhà nước nên việc đấu giá đòi hỏi phải được thực hiện theo các bước cụ thể sau:

 • Bước 1: Lập phương án đấu giá đất
 • Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ đấu giá đất
 • Bước 3: Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất
 • Bước 4: Xác định và phê duyệt giá khởi điểm của thửa đất đấu giá
 • Bước 5: Lựa chọn và ký hợp đồng thuê đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất
 • Bước 6: Thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất
 • Bước 7: Phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất
 • Bước 8: Nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất sau khi có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.
 • Bước 9: Cấp giấy chứng nhận, giao đất cho người trúng đấu giá.

Khi đấu giá quyền sử dụng đất, bạn nên đăng ký và đặt cược số tiền khoảng 5% giá khởi điểm. Khi đấu giá, nếu bạn là người trả giá cao nhất và cao hơn giá khởi điểm, bạn sẽ giành được quyền sử dụng đất. 

Cách thức đấu giá quyền sử dụng đất

3 hình thức đấu giá quyền sử dụng đất mà nhà đầu tư cần biết, đó là:

Hình thức trả giá trực tiếp bằng lời nói: 

– Người tham gia đấu giá theo thứ tự trả giá trực tiếp bằng lời nói. Sau mỗi lần trả giá, người điều hành đấu giá nhắc lại 03 (ba) lần một cách rõ ràng, chính xác bằng lời nói mức giá đã trả cao nhất, mỗi lần cách nhau 30 (ba mươi) giây và liên tục cho đến khi không còn người trả giá tiếp thì người có mức giá đã trả cao nhất và cao hơn mức giá khởi điểm là người trúng đấu giá.

– Cuộc đấu giá kết thúc khi xác định được mức giá trả cao nhất và cao hơn mức giá khởi điểm và không còn người trả giá tiếp.

Hình thức trả giá bằng phiếu kín:

– Mẫu phiếu do Công ty phát hành cho từng cuộc đấu giá;

– Người tham gia đấu giá bỏ phiếu kín trực tiếp theo từng vòng, liên tục; thời gian tối đa của mỗi vòng trả giá không quá 05 (năm) phút; kể từ khi người tham gia đấu giá nhận được phiếu trả giá cho đến khi không còn người bỏ phiếu giá tiếp, thì người có mức giá trả cao nhất và cao hơn mức giá khởi điểm là người trúng đấu giá. Cuộc đấu giá kết thúc khi xác định được mức giá trả cao nhất và cao hơn mức giá khởi điểm và không còn người bỏ phiếu trả giá tiếp;

 – Sau các vòng đấu, nếu có từ 02 (hai) phiếu trở lên cùng ngang giá, người điều hành cuộc đấu giá sẽ quyết định vòng đấu tiếp theo, nếu sau vòng đấu này vẫn còn phiếu ngang giá, thì tiếp tục tiến hành cho người tham gia đấu giá ghi phiếu, trong trường hợp phiếu vẫn còn ngang giá thì người điều hành cuộc đấu giá quyết định rút thăm bằng phiếu kín để công bố một người trúng đấu giá.

Các hình thức đấu giá do lãnh đạo Công ty quyết định khi tổ chức đấu giá hoặc do thỏa thuận với cơ quan ký hợp đồng đấu giá quyền sử dụng đất.

Cách thức đấu giá quyền sử dụng đất
Cách thức đấu giá quyền sử dụng đất

Trên đây là toàn bộ thông tin về đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất và cách xác định giá khởi điểm cũng như những thông tin liên quan đến việc đấu giá quyền sử dụng đất mà chúng tôi muốn cung cấp đến bạn đọc. Mong những thông tin trên sẽ giúp ích cho bạn trong việc bảo vệ quyền lợi và lợi ích khi bạn có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất. Nếu có thắc mắc cần được giải đáp, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua giabaohome.vn để được tư vấn miễn phí. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Developed by DucSon
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay