Đối tượng nào được giảm tiền thuê đất năm 2021?

truong hop nao duoc mien thue khi mua ban nha dat 1586853864

Dịch Covid đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh tế chung của toàn cầu và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Vì vậy, Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất năm 2021 cho các cá nhân, tổ chức đang phải trả tiền thuê đất trong năm 2021. 

Vậy, đối tượng nào được giảm tiền thuê đất và được giảm bao nhiêu %. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay ở bài viết sau. 

Tiền thuê đất là gì? 

Tiền thuê đất là một loại phí mà tổ chức hoặc cá nhân phải trả trong trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất trong một thời gian nhất định. 

Tiền thuê đất là gì? 
Tiền thuê đất là gì?

Tiền thuê đất được tính như thế nào?

Tiền thuê đất được tính dựa vào quy định tại Điều Điều 12, Nghị định 46/2014/NĐ-CP. Cụ thể:

  • Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm

Tiền thuê đất được tính theo công thức:

Tiền thuê đất phải nộp = Diện tích phải nộp tiền thuê x Đơn giá thuê đất

Trong đó, đơn giá thuê đất đối với từng trường hợp cụ thể như sau:

  • Thuê đất không qua đấu giá: Đơn giá thuê đất hàng năm = 1% x Giá đất tính thu tiền thuê đất. 

Giá đất để tính thu tiền thuê đất là giá đất cụ thể. 

Tỷ lệ % để tính đơn giá thuê đất có thể dao động từ 0,5 – 3,0 tuỳ theo quyết định của UBND cấp tỉnh

  • Thuê đất thông qua đấu giá dựa vào khoản 3 Điều 4 Nghị định 46/2014/NĐ-CP. Cụ thể:

Đơn giá thuê đất là đơn giá trúng đấu giá của thời hạn một năm.

Đơn giá trúng đấu giá được ổn định trong vòng 10 năm. Khi hết thời hạn, đơn giá sẽ được điều chỉnh, tuy nhiên không được quá 30% so với đơn giá thuê đất trúng đấu giá hoặc đơn giá thuê đất của kỳ ổn định liền kề trước đó.

  • Thuê đất xây dựng công trình ngầm: 

Nhà nước cho thuê để xây dựng công trình ngầm nhưng không phải là phần ngầm của công trình xây dựng trên mặt đất.Đơn giá thuê đất không quá 30% đơn giá thuê đất trên bề mặt với hình thức thuê đất trả tiền, thuê đất hàng năm có cùng mục đích sử dụng. Đơn giá thuê đất này ổn định trong 05 năm.

  • Thuê đất có mặt nước: 

Đối với diện tích đất không có mặt nước, Đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm được xác định như trường hợp 1 – Không qua đấu giá cho thuê đất nêu ở phần trên.

Đối với phần diện tích đất có mặt nước: Đơn giá thuê đất hàng năm không được thấp hơn 50% đơn giá thuê đất hàng năm của loại đất có vị trí liền kề có cùng mục đích sử dụng

  • Trường hợp thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê. 

Theo điểm b khoản 2 Điều 12 Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định, trường hợp thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê được tính theo từng trường hợp cụ thể như sau:

  •  Thuê đất không có mặt nước: Tiền thuê phải nộp = Diện tích phải nộp tiền thuê x Đơn giá thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

Trong đó, đơn giá cụ thể là:

 Không thông qua đấu giá: Đơn giá thuê đất thu một lần cho cả thời gian thuê là giá đất cụ thể được xác định theo từng loại đất.

+ Thuê đất thông qua đấu giá: Đơn giá thuê đất là đơn giá trúng đấu giá của thời hạn thuê đất.

+ Đất xây dựng công trình ngầm: Đơn giá thuê đất trả một lần cho cả thời gian thuê không quá 30% đơn giá thuê đất trên bề mặt với hình thức thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê có cùng mục đích sử dụng và thời hạn sử dụng đất.

Thuê đất có mặt nước: Tiền thuê đất phải nộp =  Diện tích phải nộp tiền thuê  x   Đơn giá thuê đất có mặt nước thu một lần cho cả thời gian thuê. Trong đó:

  • Đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê không thấp hơn 50% đơn giá thuê đất hàng năm của loại đất có vị trí liền kề có cùng mục đích sử dụng.
  • Mức thu do UBND cấp tỉnh quyết định sau khi Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng và trình lên.
Tiền thuê đất được tính như thế nào?
Tiền thuê đất được tính như thế nào?

Mức giảm tiền thuê đất năm 2021 là bao nhiêu?

Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất năm 2021 cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19 gây ra có hiệu lực từ ngày 25/9/2021.

Theo đó, quyết định này đã quy định giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021 đối với người thuê đất quy định ở trên; không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2021 và tiền chậm nộp (nếu có)

Đối tượng nào được giảm 30% tiền thuê đất?

Đối tượng áp dụng là tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm (người thuê đất).

Quy định trên còn áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất không thuộc đối tượng miễn, giảm tiền thuê đất và trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.

Hồ sơ giảm tiền thuê đất

Để được áp dụng giảm 30% tiền thuê đất, người thuê đất cần chuẩn bị hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2021 bao gồm:

1- Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2021 của người thuê đất theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Người thuê đất chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của thông tin và đề nghị giảm tiền thuê đất của mình, đảm bảo đúng đối tượng được giảm tiền thuê đất theo quy định.

2- Quyết định cho thuê đất hoặc Hợp đồng thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao).

Trình tự, thủ tục giảm tiền thuê đất năm 2021

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ phía trên, người thuê đất cần nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất bằng phương thức điện tử hoặc phương thức khác cho cơ quan thuế, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, cơ quan khác theo quy định của pháp luật kể từ ngày 25/09/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Chú ý, trường hợp nộp hồ sơ từ ngày 1/1/2022 trở về sau thì không được giảm tiền thuê đất theo quy định.

Căn cứ hồ sơ giảm tiền thuê đất do người thuê đất nộp theo quy định; không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền xác định số tiền thuê đất được giảm và ban hành Quyết định giảm tiền thuê đất theo quy định tại pháp luật về thu tiền thuê đất.

Nếu người thuê đất đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định giảm tiền thuê đất theo quy định của Quyết định này nhưng sau đó cơ quan quản lý nhà nước phát hiện người thuê đất không thuộc trường hợp được giảm tiền thuê đất theo quy định tại Quyết định này thì người thuê đất phải hoàn trả ngân sách nhà nước số tiền thuê đất đã được giảm và tiền chậm nộp tính trên số tiền được giảm theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Trình tự, thủ tục giảm tiền thuê đất năm 2021
Trình tự, thủ tục giảm tiền thuê đất năm 2021

Trường hợp người thuê đất đã nộp tiền thuê đất của năm 2021 mà sau khi cơ quan có thẩm quyền xác định và quyết định giảm tiền thuê đất có phát sinh thừa tiền thuê đất thì được trừ số tiền đã nộp thừa vào tiền thuê đất của kỳ sau hoặc năm tiếp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan; trường hợp không còn kỳ phải nộp tiền thuê đất tiếp theo thì thực hiện bù trừ hoặc hoàn trả số tiền nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan.

Trên đây là những thông tin về tiền thuế đất và những đối tượng được giảm tiền thuê đất năm 2021 mà chúng tôi muốn cung cấp tới bạn đọc. Mong những thông tin này sẽ có ích cho bạn trong công việc cũng như cuộc sống. Nếu có thắc mắc gì cần giải đáp, hãy liên hệ ngay với giabaohome.vn để được thông tin nhanh nhất. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Developed by DucSon
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay