Khi nào thì hợp đồng mua bán nhà đất có hiệu lực?

fcdda3e62ba6c2f89bb7

Điều khoản mà bạn cần chú ý khi thực hiện việc ký hợp đồng mua bán nhà đất giữa bên mua và bên bán là yếu tố thời điểm của hợp đồng khi có hiệu lực rất quan trọng. Bởi vì lúc này đã có thể thay đổi về quyền và nghĩa vụ của hai bên, và còn tránh được các vấn về đề tranh chấp ở trong tương lai.

Hiệu lực hợp đồng mua bán nhà đất được tính từ thời điểm được công chứng

Để chuyển nhượng quyền sử dụng đất muốn được có hiệu lực thì phải đáp ứng được các điều kiện về chủ thể, nội dung và hình thức, trừ những trường hợp được quy định tại khoản 2 Điều 129 của Bộ luật Dân sự năm 2015. 

Hợp đồng nhà ở sẽ có hiệu lực khi các bên đều đáp ứng được đủ năng lực dân sự và hợp đồng được công chứng.
Hợp đồng nhà ở sẽ có hiệu lực khi các bên đều đáp ứng được đủ năng lực dân sự và hợp đồng được công chứng.

Những điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự thì đã được nói rõ quy định tại Điều 117 của Bộ luật Dân sự 2015 như sau:

  1. Giao dịch dân sự sẽ có hiệu lực khi có đủ những điều kiện sau đây:
  2. a) Chủ thể phải có năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự để phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập
  3. b) Chủ thể tham gia vào giao dịch dân sự thì phải hoàn toàn tự nguyện;
  4. c) Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không được vi phạm điều cấm của luật và không trái đạo đức xã hội.
  5. Hình thức của giao dịch dân sự là một trong những điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong các trường hợp luật có quy định.

Theo đó, thì hình thức hợp đồng về chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở đã được quy định tại Luật Đất đai năm 2013 và Luật Nhà ở năm 2014.

Điều khoản chuyển nhượng quyền sở hữu đất

Điểm a khoản 3 Điều 167 của Luật Đất đai 2013 quy định rằng:

Hợp đồng về chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cũng phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ những trường hợp kinh doanh bất động sản quy định rằng tại điểm b khoản này.

Mặc dù bộ Luật Đất đai đã quy định rõ rằng khi chuyển nhượng về quyền sử dụng đất giữa những hộ gia đình, cá nhân với nhau thì hợp đồng về chuyển nhượng phải được công chứng hoặc chứng thực. 

Tuy nhiên rằng không có những quy định khi nào mà hợp đồng có hiệu lực, vì nội dung này đã được quy định chung tại Luật Công chứng.

Điều 5 của Luật Công chứng năm 2014 quy định rằng giá trị về mặt pháp lý của văn bản công chứng như sau:

  1. Để văn bản công chứng được có hiệu lực thì kể từ ngày mà được công chứng viên ký và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng.
  2. Hợp đồng, giao dịch phải được công chứng có hiệu lực khi thi hành đối với các bên liên quan. Trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện những nghĩa vụ của mình thì bên kia được quyền yêu cầu Tòa án giải quyết theo các quy định của pháp luật, trừ khi trường hợp các bên tham gia hợp đồng, giao dịch có những thỏa thuận khác.
Như vậy, thì hiệu lực của hợp đồng mua bán nhà đất sẽ có hiệu lực kể từ ngày được công chứng.
Như vậy, thì hiệu lực của hợp đồng mua bán nhà đất sẽ có hiệu lực kể từ ngày được công chứng.

Hiệu lực của hợp đồng và hiệu lực của giao dịch mua bán khác nhau ở điểm nào?

Hiệu lực của hợp đồng chuyển nhượng bắt đầu từ thời điểm mà phát sinh quyền, nghĩa vụ theo hợp đồng thì sẽ do các bên đã thỏa thuận. Có hiệu lực kể từ khi thời điểm công chứng và có hiệu lực trước khi việc chuyển nhượng xong. 

Hiệu lực của việc chuyển nhượng kể từ thời điểm mà bạn hoàn thành việc chuyển nhượng. Có hiệu lực kể từ thời điểm mà bạn đăng ký vào sổ địa chính và có hiệu lực sau khi hợp đồng chuyển nhượng xong.

Kết luận: Trong thời điểm mà hợp đồng mua bán nhà đất có hiệu lực kể từ khi mà bạn công chứng hoặc chứng thực giấy tờ. Mặc dù việc chuyển nhượng vẫn chưa hoàn tất nhưng vẫn là thời điểm quan trọng để có thể xác định quyền và nghĩa vụ của các bên giao dịch, nhất là từ khi nảy sinh tranh chấp.

Đọc thêm những bài viết tư vấn mua bán nhà đất tại Gia Bảo Home để có thêm những thông tin chi tiết mới nhất và cập nhật thường xuyên nhất!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Developed by DucSon
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay